Tạm cách ly người mẹ, đưa đi cai nghiện

Tạm cách ly người mẹ, đưa đi cai nghiện

(PL)- Người mẹ đã được đưa vào cơ sở cai nghiện, còn đứa bé được gửi vào Làng Hòa Bình tại BV Từ Dũ chăm sóc tạm thời.