Tạm cách ly người mẹ, đưa đi cai nghiện

Tạm cách ly người mẹ, đưa đi cai nghiện

(PL)- Người mẹ đã được đưa vào cơ sở cai nghiện, còn đứa bé được gửi vào Làng Hòa Bình tại BV Từ Dũ chăm sóc tạm thời.
Đang hiển thị 2201645673509662010.