TP.HCM ban hành dữ liệu thông tin của người dân

TP.HCM ban hành dữ liệu thông tin của người dân

(PL)- UBND TP.HCM vừa ký quyết định ban hành danh mục điện tử dùng chung tại TP. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.