Cách tắt tính năng theo dõi của Google

Cách tắt tính năng theo dõi của Google

(PLO)- Privacy Sandbox là tính năng cho phép Google theo dõi và bán dữ liệu người dùng.