UC Browser và 2 ứng dụng TQ nên gỡ bỏ khỏi smartphone

UC Browser và 2 ứng dụng TQ nên gỡ bỏ khỏi smartphone

(PLO)- Vì chứa phần mềm quảng cáo độc hại, ứng dụng UC Browser đã bị gỡ bỏ khỏi Google Play.