BMW X5 chạy bằng khí hydro sẽ ra mắt vào cuối năm 2022

BMW X5 chạy bằng khí hydro sẽ ra mắt vào cuối năm 2022

(PLO)- Một phiên bản giới hạn của BMW X5, được đặt tên là BMW i Hydrogen NEXT chạy bằng pin nhiên liệu đang tiến gần hơn đến thực tế.  
Đang hiển thị 2201645673509662010.