Làm tư nhân khó vay gói 30.000 tỷ

Làm tư nhân khó vay gói 30.000 tỷ

Mặc dù không có quy định chính thức “phân biệt đối xử”, song trên thực tế, người làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân, nhất là khối vừa và nhỏ khó có cửa vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.