9 phím tắt trên YouTube bạn nên biết

9 phím tắt trên YouTube bạn nên biết

(PLO)- Nếu biết tận dụng các phím tắt có sẵn, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và thao tác nhanh hơn khi sử dụng YouTube.