Chuyên gia bảo mật tiết lộ cách đặt mật khẩu dễ nhớ nhưng vẫn an toàn

Chuyên gia bảo mật tiết lộ cách đặt mật khẩu dễ nhớ nhưng vẫn an toàn

(PLO)- Theo các chuyên gia bảo mật, việc đặt mật khẩu có chứa 3 từ ngẫu nhiên sẽ tốt hơn so với mật khẩu kết hợp (số, chữ, ký tự...).