Nhầm một chữ trong mail, mất toi 210.000 USD

Nhầm một chữ trong mail, mất toi 210.000 USD

(PLO)- Tin theo hướng dẫn trên mail, công ty Việt Nam ra ngân hàng chuyển hơn 210.000 USD cho một… hacker mà cứ tưởng đã chuyển cho đối tác.
Đang hiển thị 2201645673509662010.