Xuất hiện lốp xe có tính năng tự phục hồi khi hư hỏng

Xuất hiện lốp xe có tính năng tự phục hồi khi hư hỏng

(PLO)- Goodyear reCharge là một loại lốp xe thông minh, có khả năng tự phục hồi, tự thích ứng và thay đổi để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dùng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.