Chặn Wi-Fi công cộng để chống khủng bố

Chặn Wi-Fi công cộng để chống khủng bố

(PLO) - Theo các tài liệu bị rò rỉ, Bộ Nội vụ Pháp đang xem xét đến việc cấm sử dụng Wi-Fi công cộng (miễn phí) và ngăn chặn mạng Tor để chống khủng bố.