'Thanh xuân như một ly trà' là gì mà ai cũng nói?

'Thanh xuân như một ly trà' là gì mà ai cũng nói?

(PLO)-Câu nói Thanh xuân như một ly trà là gì mà ai cũng sử dụng, trở thành trào lưu được cư dân mạng lan truyền rộng rãi với nhiều phiên bản chế suốt những ngày qua.
Đang hiển thị 2201645673509662010.