Xuất hiện nền tảng ứng dụng chuyên về review sản phẩm

Xuất hiện nền tảng ứng dụng chuyên về review sản phẩm

(PLO)- Theo số liệu từ Trung tâm nghiên cứu Pew Research, hơn 50% số người trưởng thành dưới 50 tuổi tại Mỹ thường xuyên tham khảo kết quả đánh giá sản phẩm trực tuyến trước khi quyết định việc chi tiêu.