Người chuyển giới làm bộ trưởng: Luồng gió mới ở chính trường

Người chuyển giới làm bộ trưởng: Luồng gió mới ở chính trường

(PL)- Từ bộ trưởng Đài Loan đến Nhà Trắng, nhiều người chuyển giới đã bước chân vào chính trường các nước.
Đang hiển thị 2201645673509662010.