Chiến dịch giúp lan tỏa sự tử tế và hạn chế bắt nạt trên Internet

Chiến dịch giúp lan tỏa sự tử tế và hạn chế bắt nạt trên Internet

(PLO)- #CreateKindness là chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về nạn bắt nạt trực tuyến và khuyến khích lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng.