Những công dụng sáng tạo của kẹp giấy

Những công dụng sáng tạo của kẹp giấy

(PLO)- Kẹp giấy có thế ứng dụng sáng tạo để làm đế điện thoại, bookmark, xếp gọn dây điện, kẹp tiền, phơi đồ, khóa kéo ba lô...
Đang hiển thị 2201645673509662010.