Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM

(PLO)- Thủ tướng phê chuẩn ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP.HCM và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Thành Phong.

Đồng Tháp công bố danh sách 58 đại biểu HĐND tỉnh

Đồng Tháp công bố danh sách 58 đại biểu HĐND tỉnh

(PLO)- Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp ra Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.