eSim – kích thước nhỏ nhất, lợi ích lớn nhất

eSim – kích thước nhỏ nhất, lợi ích lớn nhất

(PLO)- eSim đã dần trở thành công nghệ cốt lõi và điều kiện không thể thiếu đối với các sản phẩm di động.