Có nên cấm cho vay USD?

Có nên cấm cho vay USD?

(PL)- Trước khi cấm vay ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước nên khảo sát thực tế.

Bơm chống ngập ở đường Kinh Dương Vương

Bơm chống ngập ở đường Kinh Dương Vương

(PL)- Cứ hễ thấy trời chuyển mưa là người dân lại nơm nớp lo nước tràn vào nhà, gây ướt đồ đạc.
Đang hiển thị 2201645673509662010.