Làm sao hạn chế thời gian con chơi máy tính?

Làm sao hạn chế thời gian con chơi máy tính?

(PLO) - Việc giới hạn thời gian sử dụng máy tính sẽ giúp con bạn hạn chế được phần nào việc sử dụng máy tính.