Facebook thuê 3.000 nhân viên kiểm duyệt nội dung video

Facebook thuê 3.000 nhân viên kiểm duyệt nội dung video

(PLO)- Mới đây, Facebook đã tuyển thêm 3.000 người cho nhóm hoạt động cộng đồng nhằm ngăn chặn, kiểm soát các nội dung không phù hợp, lạm dụng trẻ em hoặc tự làm đau bản thân trước khi nó được đăng tải.