Đà Nẵng sẽ kiểm soát từng thực phẩm bằng điện thoại

Đà Nẵng sẽ kiểm soát từng thực phẩm bằng điện thoại

(PLO)- Triển khai thực hiện thí điểm dán tem QR code với quy mô khoảng trên 1 triệu tem/năm.
Đang hiển thị 2201645673509662010.