Độc đáo với các giải pháp khám chữa bệnh từ xa nhờ 5G

Độc đáo với các giải pháp khám chữa bệnh từ xa nhờ 5G

(PLO)- Giải pháp khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật dựa trên nền tảng mạng 5G của Huawei đã được GSMA GLOMO trao giải “Đổi mới sáng tạo tốt nhất để Phục hồi và Ứng phó đại dịch COVID-19”.