CHDCND Triều Tiên lại sản xuất plutonium

CHDCND Triều Tiên lại sản xuất plutonium

(PLO) – Vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa tới an ninh Mỹ.
Đang hiển thị 2201645673509662010.