Nữ nhân viên massage trộm thẻ visa của khách, quẹt mua iPhone

Nữ nhân viên massage trộm thẻ visa của khách, quẹt mua iPhone

(PLO)- Nữ nhân viên massage tận nhà đã lợi dụng sơ hở của gia chủ trộm thẻ visa sau đó quẹt thẻ này để thanh toán tiền mua iPhone 12 và đồng hồ đeo tay.
Đang hiển thị 2201645673509662010.