Người Việt phải làm lụng 80 ngày mới đủ tiền mua iPhone?

 Người Việt phải làm lụng 80 ngày mới đủ tiền mua iPhone?

(PLO)- Rất dễ thấy người Việt sử dụng điện thoại iPhone đắt đỏ, nhưng nhiều người trong số đó phải tiết kiệm rất lâu mới đủ tiền mua.

 

Đang hiển thị 2201645673509662010.