iPhone X phát nổ khi cập nhật lên iOS 12.1?

iPhone X phát nổ khi cập nhật lên iOS 12.1?

(PLO)- Một người dùng Twitter đã phản ánh với Apple về việc chiếc iPhone X bất ngờ phát nổ khi đang cập nhật lên iOS 12.1.
Đang hiển thị 2201645673509662010.