Hồi hộp chờ quy định mới về gas

Hồi hộp chờ quy định mới về gas

(PL)- Nhiều công ty kinh doanh gas phải bán tài sản, cơ sở kinh doanh vì không đáp ứng được điều kiện theo Nghị định 19.