Hố đen vũ trụ dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm Google

Hố đen vũ trụ dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm Google

(PLO) - Đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm Google tuần này là một sự kiện khiến cả thế giới chấn động - Bức ảnh đầu tiên về Hố đen vũ trụ. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.