EVNGENCO 3: Nỗ lực sản xuất an toàn trong tháng công nhân

EVNGENCO 3: Nỗ lực sản xuất an toàn trong tháng công nhân

(PLO)-Tổng Công ty Phát điện 3 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và kịp thời động viên, thăm hỏi cán bộ công nhân viên.

Má phanh ô tô và sự an toàn của bạn

Má phanh ô tô và sự an toàn của bạn

(PLO) - Má phanh ô tô, một loại phụ tùng ô tô rất quan trọng trong việc làm giảm tốc độ, đảm bảo sự an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Vì vậy, việc nhận biết khi nào phải thay má phanh là hết sức cần thiết trong kiến thức lái xe hàng ngày của bạn.