Ứng dụng học tập trực tuyến Zoom nhận bão 1 sao

Ứng dụng học tập trực tuyến Zoom nhận bão 1 sao

(PLO)- Vì không muốn học tập trực tuyến, ứng dụng Zoom đã bị nhiều người dùng đánh giá 1 sao trên Google Play.
Đang hiển thị 2201645673509662010.