Bà Phong Lan tìm rau sạch cho dân

Bà Phong Lan tìm rau sạch cho dân

(PL)- TP.HCM mỗi ngày tiếp nhận khoảng 80% lượng rau từ các tỉnh, trong đó đa phần của Lâm Đồng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.