Canon xây tặng ngôi trường thứ 55 tại Việt Nam

Canon xây tặng ngôi trường thứ 55 tại Việt Nam

(PLO)- Điểm trường thôn Tam Hiệp thuộc tiểu học Lê Phong, (Quảng Nam) vừa chính thức đi vào hoạt động. Công trình do Canon phối hợp với Phòng Giáo dục Đại Lộc xây tặng.