Lỗ hổng pháp lý khi đầu tư farmstay

Lỗ hổng pháp lý khi đầu tư farmstay

(PL)- Mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng farmstay đang nở rộ ở nhiều địa phương nhưng vẫn chưa có khung pháp lý rõ ràng.

Người kém thì không thể đổi mới

(PL)- Ngày 31-8, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo về đề án Đổi mới mô hình, chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Đang hiển thị 2201645673509662010.