Biến smartphone thành điểm phát Wi-Fi di động

Biến smartphone thành điểm phát Wi-Fi di động

(PLO)- Nếu router/modem ở nhà không hỗ trợ phát Wi-Fi, bạn có thể cài đặt ứng dụng WiFi Master để biến smartphone thành điểm phát sóng tạm thời cho các thiết bị khác kết nối.