Đại gia Thái ‘đá văng’ hàng Việt khỏi siêu thị

Đại gia Thái ‘đá văng’ hàng Việt khỏi siêu thị

(PL)- Nếu trước đây hàng Việt vào siêu thị 10 phần thì nay giảm xuống chỉ còn hai, ba phần.
Đang hiển thị 2201645673509662010.