Bốn năm chưa được trao nhà hỗ trợ

Bốn năm chưa được  trao nhà hỗ trợ

(PL)- Mặc dù đã nhận quyết định trao tặng nhà bốn năm nay, song người thương binh ấy vẫn chưa nhìn thấy hình hài ngôi nhà ra sao.

Nhóm lợi ích ‘đạo diễn’ ĐTM

Nhóm lợi ích ‘đạo diễn’ ĐTM

(PL)- Cần phải xử lý trách nhiệm những người đứng đầu hội đồng thẩm định ĐTM.
Đang hiển thị 2201645673509662010.