Giải pháp miễn phí bảo vệ bạn khỏi mã độc tống tiền

Giải pháp miễn phí bảo vệ bạn khỏi mã độc tống tiền

(PLO) - Các vụ tấn công của WannaCry và ExPert gần đây đã chứng minh cho nhiều doanh nghiệp thấy ảnh hưởng của mã độc tống tiền.