Hơn 50% freelancer bị “quỵt tiền” khi làm việc online

Hơn 50% freelancer bị “quỵt tiền” khi làm việc online

(PLO)- Khảo sát của PayPal cho thấy có đến hơn 50% freelancer tại bốn quốc gia Đông Nam Á không được trả lương.
Đang hiển thị 2201645673509662010.