Cách hạn chế con trẻ sử dụng smartphone

Cách hạn chế con trẻ sử dụng smartphone

(PLO)- Theo thống kê, cứ 10 bậc phụ huynh thì sẽ có bảy người đưa smartphone hoặc tablet cho con chơi để rảnh tay làm việc khác.