Cảnh báo nạn ăn cắp thông tin thẻ qua Facebook giả

(PL)- Một số ngân hàng vừa gửi thông báo đến khách hàng cảnh báo nạn mất thông tin thẻ tín dụng từ những website Facebook giả.
Đang hiển thị 2201645673509662010.