Yahoo Messenger chính thức bị khai tử từ 17-7-2018

Yahoo Messenger chính thức bị khai tử từ 17-7-2018

(PLO)- Việc này đánh dấu sự kết thúc của Yahoo Messenger, một trong những ứng dụng nhắn tin tức thời làm điên đảo biết bao thế hệ người dùng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.