Cách tải video và chặn quảng cáo độc hại trên YouTube

Cách tải video và chặn quảng cáo độc hại trên YouTube

(PLO) - YouTube ++ cho phép người dùng tải về các video yêu thích để xem lại khi không có mạng, đồng thời chặn đứng các quảng cáo độc hại mà không cần phải Jailbreak thiết bị. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.