Thiết bị có thể mở khóa hàng triệu phòng khách sạn

Thiết bị có thể mở khóa hàng triệu phòng khách sạn

(PLO)- Lợi dụng lỗ hổng về thiết kế, tội phạm mạng có thể dễ dàng xâm nhập vào hàng triệu căn phòng trong khách sạn để trộm cắp tài sản.