Ngành điện TP.HCM sẽ ghi chỉ số điện từ xa

Ngành điện TP.HCM sẽ ghi chỉ số điện từ xa

(PL)- Lần đầu tiên khách hàng dễ dàng theo dõi và giám sát được quá trình sử dụng điện để có thể điều chỉnh việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Đang hiển thị 2201645673509662010.