Người điều khiển phương tiện thủy gặp khó trong xét nghiệm COVID-19

Người điều khiển phương tiện thủy gặp khó trong xét nghiệm COVID-19

(PLO)- Một số phương tiện chở hàng hóa gặp khó trong lưu thông khi thuyền viên loay hoay tìm nơi xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp giấy xét nghiệm nghiệm hết hiệu lực.

Nên có hành lang pháp lý để xử phạt về chống dịch

Nên có hành lang pháp lý để xử phạt về chống dịch

(PLO)- Cần thiết phải đưa các hành vi vi phạm về phòng chống dịch (như Chỉ thị 16 từng quy định) vào các văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt đúng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Khánh thành Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19

Khánh thành Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19

(PLO)-Trung tâm được thành lập và đưa vào vận hành với mục đích thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy khôi phục kinh tế và an sinh xã hội.

3 góp ý về văn bản pháp lý để chống dịch

3 góp ý về văn bản pháp lý để chống dịch

(PLO)- Việc bổ sung, thay thế các văn bản pháp lý để làm cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch phù hợp với chiến lược chống dịch mới là điều nên làm, cùng với việc ban hành hướng dẫn “Thích ứng an toàn với dịch COVID-19”.

Chủ tịch VCCI đề nghị xem xét bỏ Chỉ thị 15, 16, 19

Chủ tịch VCCI đề nghị xem xét bỏ Chỉ thị 15, 16, 19

(PLO)- Chủ tịch VCCI cũng đề nghị đổi tên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành “Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế”.