Được xin cấp phép phim qua mạng

(PL)- Ngày 23-9, Bộ VH-TT&DL đã chính thức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Đang hiển thị 2201645673509662010.