Có nên lắp thêm vè chắn bùn trên xe máy?

Có nên lắp thêm vè chắn bùn trên xe máy?

(PLO)- Khi thời tiết vào mùa mưa, nhiều người thường có thói quen gắn thêm chắn bùn trước/sau để xe đỡ bị dơ. Tuy nhiên, điều này có thực hữu ích?
Đang hiển thị 2201645673509662010.