Chuyện di chuyển của người dân mùa dịch ở các nước

Chuyện di chuyển của người dân mùa dịch ở các nước

(PLO)- Còn nhiều ý kiến khác nhau đối với vấn đề đi lại an toàn trong giai đoạn bình thường mới, dẫn tới khác biệt trong việc triển khai ở một số nước.

Yêu cầu cán bộ, công chức cài VNEID để khai báo di chuyển nội địa

Yêu cầu cán bộ, công chức cài VNEID để khai báo di chuyển nội địa

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị các sở, ngành, quận, huyện yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức dùng ứng dụng VNEID thường xuyên trong việc di chuyển khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng.