Công nghệ truy xuất nguồn gốc sữa lần đầu xuất hiện tiên tại VN

Công nghệ truy xuất nguồn gốc sữa lần đầu xuất hiện tiên tại VN

(PLO) - Truy xét nguồn gốc sản phẩm là một công nghệ được áp dụng rộng rãi với mặt hàng thực phẩm tại các quốc gia phát triển từ năm 2009. Còn với người Việt dù rằng vấn đề "an toàn chất lượng thực phẩm" được đặt lên hàng đầu nhưng đây vẫn là khái niệm khá mới tại Việt Nam.